De ce să ne alegi pe noi?

Prin diversitatea produselor acoperim orice solicitare a clienților pentru toată gama de echipamente de protectie.

Produse profesionale pentru protecția muncii cu o calitate ireproșabilă recunoscută.

Calitatea, diversitatea și profesionalismul echipei de vânzări vă garantează o eficiență ridicată a echipamentelor de lucru pe care le oferim.

Oferim consultanță și soluții pentru orice nevoie a clienților.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in raport cu Regulamentul (UE) 2016/679 al
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), denumit in continuare RGPD, dorim sa va ducem la
cunostinta urmatoarele:

In scopul executarii contractului incheiat cu societatea in numele caruia actionati si/sau a interesului legitim care
consta in indeplinirea unei activitati comerciale (de afaceri) si/sau in temeiul indeplinirii unei obligatii legale
instituite de actele normative in vigoare, T&T INVEST SRL colecteaza si prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale
reprezentantilor/angajatilor mandatati in relatia comerciala (de afaceri) desfasurata intre societatea dvs. si T&T INVEST SRL:

– Numele, prenumele, adresa de email, numarul de telefon mobil.
In conformitate cu dispozitiile RGPD, personale ale caror datele personale sunt colectate si prelucrate de T&T INVEST SRL au
urmatoarele drepturi:
Dreptul de acces
In baza unei cereri prealabile, aveti dreptul de a obtine din partea T&T INVEST SRL o confirmare cu privire la prelucrarea sau
nu a datelor cu caracter personal. In cazul afirmativ, aveti dreptul de acces la datele respective si la urmatoarele
informatii: scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de
destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, perioada pentru care vor fi
stocate datele cu caracter personal.
Dreptul de rectificare
In baza unei cereri prealabile, aveti dreptul de a obtine de la T&T INVEST SRL, fara intarzieri nejustificate, corectarea datelor
cu caracter personal incorecte sau inexacte. Totodata, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter
personal care sunt incomplete.
Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”)
In baza unei cereri prealabile, daca datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor
pentru care au fost colectate sau prelucrate, nu exista niciun alt scop, temei sau interes legitim, ori o obligatie
legala pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de catre T&T INVEST SRL, aveti dreptul de a obtine stergerea datelor
cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate.
Dreptul la portabilitate
In baza unei cereri prealabile, aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate, intr-un format
structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a transmite datele cu caracter
personal unui alt operator.
Dreptul de opozitie
In baza unei cereri prealabile, aveti dreptul de a va opune prelucrarii de catre T&T INVEST SRL, a datelor cu caracter personal
in anumite circumstante, respectiv daca datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, nu exista niciun alt scop, temei sau interes legitim, ori o
obligatie legala pentru prelucrarea acestor date.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii
In baza unei cereri prealabile, aveti dreptul de a obtine din partea T&T INVEST SRL restrictionarea prelucrarii in cazul in care
contestati exactitatea datelor; considerati ca prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor intrucat ati
optat pentru restrictionarea prelucrarii datelor; considerati ca T&T INVEST SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter
personal in scopul prelucrarii, respectiv daca datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, nu exista niciun alt scop, temei sau interes legitim, ori o
obligatie legala pentru prelucrarea acestor date; v-ati opus prelucrarii datelor pe perioada in care au loc verificari cu
privire la situatia in care scopul, temeiul sau interesul legitim, ori obligatia legala, prevaleaza asupra drepturilor
exercitate de dvs.
Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere
Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare, aveti dreptul de a depune o pl angere la
ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), in cazul in care
considerati ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca RGPD.
Alte aspecte
Prelucrarea datelor cu caracter personal nu se face automat.
In prezent, datele cu caracter personal sunt stocate la sediul T&T INVEST SRL din Romania. Datele cu caracter personal vor fi
transmise persoanelor afiliate, unor terti sau institutii ale statului numai in anumite circumstante, respectiv in
scopul, temeiul sau interesul legitim al indeplinirii raporturilor comerciale (de afaceri), ori pentru indeplinirea unor
obligatii legale. Datele cu caracter personal nu vor fi transmise in afara Spatiului Economic European (SEE), cu
exceptia cazului in care transmiterea este necesara pentru indeplinirea unei obligatii legale si doar in anumite
circumstante cum ar fi aplicarea unor masuri de protectie adecvate si dupa caz, in baza unei notificari prealabile.
T&T INVEST SRL va depune toate eforturile rezonabile in vederea protejarii datelor cu caracter personal, prin stabilirea unor
masuri tehnice de securitate cu privire la protectia datelor cu caracter personal procesate.
Orice cerere privind exercitarea drepturilor dvs. in conformitate cu dispozitiile RGPD, va putea fi inaintata la
urmatoarele adrese:
Adresa sediului T&T INVEST SRL , din Cluj-Napoca, P-ta Abator Bl B ap 31; prin email la adresa: office@ttinvestsrl.ro, sau prin tel
la nr.: 0264.593.001